LIGA NAUKOWA
Nareszcie nadeszły dni wytężonej pracy w ogrodzie! Chociaż praca była ciężka, wymagała dużego zaangażowania i wysiłku fizycznego, nikt nie narzekał. Dziewczyny z wielkim zapałem zabrały się do pracy. Wiedziały dokładnie jak ma wyglądać ich wymarzony wiosenny ogród. Prace posuwały się szybko, nikt się nie obijał. Działania te spotkały się z dużym zainteresowaniem koleżanek i kolegów z klasy. Pierwszy etap prac został zakończony- wszystkie cebulki roślin zostały posadzone. Teraz czekamy na wiosnę, aby obserwować zmiany zachodzące w ogrodzie i efekty naszej dotychczasowej pracy.

Tu podaj tekst alternatywny Tu podaj tekst alternatywny
Amelia, Marta i Paulina wybrały się na wycieczkę do sklepu ogrodniczego. Zakupy sprawiły im wielką przyjemność. Miały listę zakupów i dokładnie wiedziały czego potrzebują. Wybrały najpiękniejsze cebule krokusów, hiacyntów, tulipanów i narcyzów. Pamiętały też o koszyczkach, które będą chronić cebulki przed gryzoniami. Zakupiły również ziemię, łopatki, grabki i rękawiczki.

Tu podaj tekst alternatywny Tu podaj tekst alternatywny
Teoretyczny etap prac odbył się w szkole. Przyrodniczki studiowały literaturę fachową dotyczącą projektowania i tworzenia ogrodów. Po burzliwej dyskusji dokonały wyboru roślin. Zdecydowały, że główną ozdobą wiosennego ogrodu będą rośliny cebulowe. Następnie razem z opiekunką stworzyły listę zakupów niezbędnych narzędzi i sadzonek.

Tu podaj tekst alternatywny Tu podaj tekst alternatywny
Małe ogrodniczki z wielkim zapałem przystąpiły do realizacji projektu "Wiosenny ogród od A do Z." Podczas wizji lokalnej zdecydowały, że w ramach projektu postarają się upiększyć podwórko szkolne.

Tu podaj tekst alternatywny Tu podaj tekst alternatywny
10 listopada 2017r. uczennice klasy drugiej Amelia Kaliska, Marta Kubisz i Paulina Machalica pod opieką p. Jolanty Paszek-Przyłuckiej, przystąpiły do realizacji projektu w ramach Programu edukacyjno- społecznego "Zdolni z Czechowic-Dziedzic, miasta z zapałem". Program ten jest wspólnym przedsięwzięciem gminy Czechowic-Dziedzic oraz Grupy LOTOS S.A. Zespół Projektowy zdecydował, że Projekt będzie dotyczył tematyki przyrodniczej i został zatytułowany "Wiosenny ogród od A do Z".

Tu podaj tekst alternatywny


"Teatr pojmowany jako dzieło sztuki teatralnej powinien poszerzać horyzont umysłowy , wzmacniac charakter i wolę, czynic bardziej dalekowzrocznym i bardziej wnikajacym w złożone zjawiska życia" /M. Signorelli/


Z BALKONU? „ŻYCIE TO NIE TEATR”

• Cele ogólne:
1. Umożliwienie częstego kontaktu ze sztuką teatralną, przygotowanie do odbioru dzieła literackiego, plastycznego i muzycznego.
2. Rozwijanie indywidualnych zdolności, zainteresowań oraz aktywności twórczej.
3. Zintegrowanie zespołu, stworzenie atmosfery akceptacji i zaufania, rozwijanie umiejętności pracy w zespole i odpowiedzialności.
4. Pobudzanie do działań artystycznych, dostarczanie przeżyć emocjonalnych i estetycznych, umożliwienie prezentacji własnych dokonań.
5. Wyrabianie nawyków i motywacji do świadomego uczestnictwa w kulturze.

• Cele szczegółowe:
1. Poznanie najważniejszych faktów związanych z historią teatru.
2. Terminologia teatralna.
3. Zobaczenie teatru „ od kuchni”.
4. Poznanie znaczenia scenariusza i dekoracji teatralnych ( umownej i pełnej).
5. Stwarzanie możliwości samorealizacji, akceptacji siebie, podnoszenie własnej wartości, przezwyciężanie nieśmiałości.
6. Dostarczenie przeżyć emocjonalnych i estetycznych.
7. Kształcenie pamięci mechanicznej i logicznej.
8. Zrozumienie znaczenia intonacji i modulacji głosu w tworzeniu roli.
9. Prowadzenie ćwiczeń artykulacyjnych i dykcyjnych.
10. Wdrażanie i motywowanie do poszukiwań własnej interpretacji utworów.
11. Pokonanie nieśmiałości i lęku przed przestrzenią sceniczną.
12. Umiejętność improwizacji i odgrywania ról.
13. Wyposażenie uczniów w umiejętności wyrażania stanów emocjonalnych.

• W ramach projektu uczniowie będą
PODGLĄDAĆ, JAK ROBIĄ TO INNI:
-planować i dokumentować pracę tworząc prezentację multimedialną,
- spotykać z ludźmi teatru i innych dziedzin sztuki-aktorami, instruktorami teatralnymi, dziennikarzami, muzykami, plastykami, literatami, fotografami,historykami
-uczestniczyć w przedstawieniach teatralnych i artystycznych,
-śledzić powiązania teatru z codziennością, także ze swoja „małą ojczyzną”
TWORZYC, DZIAŁAĆ, KREOWAĆ”
-tworzyć wydarzenia kulturalne,
-dzielić się swymi doświadczeniami z innymi,
-prezentować efekty pracy w formie fotoksiążki, prac pisemnych, wywiadu radiowego, audycji.

Listopadowym spektaklem „Św. Idiota” w bielskim Teatrze Polskim uczniowie klasy IIIa Natalia Mikulec, Artur Opaliński, Dawid Szczyrbowski pod opieką p. Grażyny Kluz rozpoczęli realizację projektu „Z balkonu? Życie to nie teatr?” Oprócz uczty duchowej na scenie fascynujące było także spotkanie z artystami w atelier teatru, które pozwoliło poznać go od kuchni.

Tu podaj tekst alternatywny
Grudniowa wycieczka do PWST na Galę Tischnerowską pozwoliła nam zebrać doświadczenia z krakowskich teatrów. Cenną pamiątką są dla nas autografy Anny Dymnej.

Tu podaj tekst alternatywny
W poszukiwaniu piękna uczestniczyliśmy w warsztatach fotograficznych na Skrzycznem. Zimowa aura i klimat schroniska pozwoliły nam uczyć się i tworzyć.

Tu podaj tekst alternatywny