Projekt "Nie ma jak w przedszkolu"

 


Tekst alternatywny

Projekt „ Nie ma jak w przedszkolu. Wsparcie przedszkoli w Czechowicach-Dziedzicach”. W ramach RPO Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020.

Projekt jest realizowany w naszej szkole oraz w Szkole Podstawowej nr 7 w Czechowicach-Dziedzicach. Realizację projektu rozpoczęto 1 lipca od adaptacji pomieszczeń dla oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej nr 1 w Ligocie. Zakres prac remontowych obejmował wykonanie nowych ciągów sanitarnych, wymianę instalacji elektrycznej, dostosowanie pomieszczeń do przepisów ppoż. oraz przepisów sanitarnych, remont podłóg, malowanie pomieszczeń, częściową wymianę stolarki. Wszystkie prace remontowe zakończono do 25 sierpnia br.

Tekst alternatywny

Równolegle prowadzono zakupy nowych mebli, pomocy dydaktycznych, zabawek oraz sprzętu elektronicznego. Do końca sierpnia nowe oddziały przedszkolne zostały wyposażone, umeblowane, a do dyspozycji nauczycieli w nowych oddziałach przekazano tablicę interaktywną, rzutnik multimedialny, laptop z drukarką oraz telewizor.

Tekst alternatywny

Od 3 września do nowych oddziałów przedszkolnych - zgodnie z wcześniejszą rekrutacją - zostały przyjęte dzieci. Projekt w naszej szkole obejmuje dwadzieścioro dzieci z grupy młodszej, które dziesięciogodzinny pobyt w przedszkolu oraz pełne wyżywienie mają bezpłatne. Koszty pokryte są z dofinansowania ze środków UE oraz wkładu własnego gminy. Pozostałe dzieci uczęszczające do oddziałów przedszkolnych w naszej szkole podobnie jak dzieci z projektu, mają pokryte koszty wyżywienia oraz dodatkowych godzin pobytu w przedszkolu.

Tekst alternatywny

Dziękujemy.