SPIS PODRĘCZNIKÓW NA ROK SZKOLNY 2017/2018



W roku szkolnym 2018/2019 każdy uczeń otrzyma w szkole potrzebne podręczniki i ćwiczenia.




LISTA PODRĘCZNIKÓW DLA SZKOŁY PODSTAWOWEJ I GIMNAZJUM NA ROK SZKOLNY 2018/2019:


LISTA PODRĘCZNIKÓW