REKRUTACJA

 

Rekrutacja na rok 2019:


Karta zgłoszenia do przedszkola 2019

Regulamin rekrutacj do przedszkoli 2019
REGULAMIN REKRUTACJI SPZAŁĄCZNIK NR 1 I NR 2 DO REGULAMIN REKRUTACJI SP